Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakování - energie

Zde vkládám otázky na test z kapitoly - Energie, výkon, práce

 

1.     Kdy koná těleso práci. Uveď značku, jednotku a vzorec pro výpočet práce.

2.     Jak velkou práci vykoná traktor táhnoucí pluh silou 20 kN, jestliže pole je dlouhé 250 m a traktor se musí otočit 80x?

3.     Co je to výkon, uveď značku, jednotku, vzorec pro výpočet výkonu.

4.     Jaký výkon má horolezec o hmotnosti 90 kg, jestliže na cvičnou stěnu vysokou 6 m vyleze za 1 minutu?

5.     Jakou práci vykoná motor větráku o výkonu 200 W v chladicím zařízení, jestliže běží každý den nepřetržitě celých 24 hodin?

6.     Co je to energie a jaké druhy energie znáš?

7.     Značka energie, jednotka energie a jak spolu souvisí energie a práce?

8.     Automobil jede po vodorovné silnici.
a) Který druh energie má tento jedoucí automobil?
b) Jak se změní pohybová energie automobilu, jestliže zvětší svoji rychlost: Jak se tato skutečnost projeví na spotřebě pohonné látky?

9.     a) Vrabec vyletěl z trávníku a usedl na špičku stromu. Získal tím nějakou energii? Když ano, tak kterou?
b) Vrabec přelétl z jednoho stromu na druhý. Usadil se na větev, která je ve stejné výšce, jako byla původní větev. Změní se jeho polohová energie?

10. Jakou polohovou energii získá kladivo o hmotnosti 300 g, jestliže ho při zaklepávání hřebíku zvedneme do výšky 40 cm?

11. Při natahování gumového praku působí ruka stálou silou 40 N a protáhne gumu
o 10 cm. Jakou polohovou energii získá guma praku?

12. Vyslov zákon zachování energie. Co je to perpetuum mobile?

13. Vysvětli přeměny jednotlivých druhů energie při výkopu míče fotbalovým brankářem?

14. Proč se skokan o tyči před skokem musí co nejrychleji rozběhnout?

15. Vyjmenujte některé druhy sportu, při kterých dochází k vzájemné přeměně polohové energie na pohybovou a naopak.

16. V bazénu jsou dvě skluzavky – velká a malá. Obě končí ve výšce 0,5 m nad vodou. Z které skluzavky dopadne člověk na vodu větší rychlostí? Svoji odpověď zdůvodni.

17. Jakou polohovou energii má papírový drak o hmotnosti 0,25 kg, jestliže je výšce 20 m?

18. Co jsou to jednoduché stroje? Proč je při práci používáme?

19. Co je to účinnost, uveď vzorec pro účinnost?

20. Jaký výkon má elektromotor mixéru, jestliže na štítku má vyznačen příkon 250 W a má-li účinnost 95 %?

Přeji úspěšné řešení. Pokud si nebudete vědět rady, tak se mne můžete zeptat ve škole.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář